Hakkımızda

Uluslararası göçlerin artmasıyla toplumlarda çok dilli bireylerin varlığı giderek kalıcı bir gerçeklik haline gelmiştir. Günümüzde dünya nüfusunun neredeyse yarısının iki dilli olduğu tahmin edilmektedir. Yurt dışında yaşayan altı milyonu aşkın vatandaşımız için de hem yaşadıkları ülkenin dili hem de Türkçe hayatlarının olağan bir gerçeği haline gelmiştir. Bugün yurt dışında çok dilli ve çok kültürlü ortamların etkisi altında yetişen bir milyonu aşkın Türk çocuğu bulunmaktadır. İki dilli yetişen bu çocuklarımızın eğitim hayatlarının ve ikinci dil öğrenimi süreçlerinin başarılı bir şekilde ilerlemesi için sağlıklı bir ana dili edinimi büyük önem arz etmektedir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bu sebeple Türkçe Saati Destek Programı ile yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarının kendi imkânlarıyla yıllardır sürdürdükleri Türkçe eğitimi çalışmalarını desteklemeye çalışarak başarılı ve özgüvenli bireylerin yetiştirilmesine katkı sunmaya çalışmaktadır. Türkçe Saati Destek Programı, Tohum Modülü ile okul öncesi ve Fidan Modülü ile 6 yaş ve üstü eğitim dönemini kapsamakta olup Ağaç Modülü ile çift dilli eğitim kurumlarının kurulmasına destek sağlamayı hedeflemektedir.

Bu süreçte, yurt dışında iki dilli çocuklara verilen ana dili eğitimlerinde çocuklarımızın içinde bulunduğu gerçeklik ile uyumlu şekilde müfredat ve materyallerin geliştirilmesi hususu, en önemli ihtiyaçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlıklı kimlik gelişimi sürecinde dilsel ve kültürel zenginlik konusunda farkındalığın okul öncesi dönemden başladığı gerçeğinden yola çıkarak YTB, 3-4 ve 5-6 yaşlarındaki okul öncesi eğitim dönemindeki çocuklara özel bir eğitim seti oluşturulmuştur. Hazırlanan içeriklerde çocuklarımızın iki dillilik bağlamında dil gelişim süreçleri, yaşadıkları ülkelerdeki eğitim programları ile uyumluluk, Türkiye’deki akranları ile dil ve kültür bağının güçlendirilmesi hususlarında özen gösterilmeye gayret edilmiş, özellikle çok kültürlülüğün ve çok dilliliğin zenginliği ve toplumlar arası köprü oluşturucu özellikleri vurgulanmaya çalışılmıştır. Ana dili eğitimlerinde önemli bir rol üstlenen eğiticilerimize yönelik yol gösterici araç-gereçler verilmeye çalışılırken aynı zamanda çocuğun dile ilk maruz kaldığı ortamın aile olduğu gerçeğinden yola çıkarak ana dili eğitim süreci ebeveynleri de kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

YTB olarak yurt dışındaki Türkçe ana dili eğitimlerine katkı sağlanması amacıyla geliştirilen bu eğitim seti ile çocuklarımızın dilsel ve kültürel mirasından güç aldıkları Türkiye’ye ve asli unsuru haline geldikleri ülkelere meyve veren ağaçlar gibi faydalı bireyler olarak yetişmelerini temenni ediyoruz.

Eğitimcilere, ebeveynlere ve çocuklarımıza hayırlı olsun. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca…